•Día Mundial dá Saúde 2014: enfermidades transmitidas por vectores

Publicado en por luis lora

Qué son os vectores e as enfermidades vectoriales?
Os vectores son organismos que transmiten patóxenos duhna persoa (ou animal) infectada a outra.
As enfermidades vectoriales son as causadas por estes patóxenos no ser humán.
Son máis frecuentes nas zoas tropicais e nos lugares con problemas de acceso o auga potable e saneamento.
Información
A enfermidade vectorial máis mortífera (o paludismo) causou 660 000 mortes en 2010, a maioría en nenos africanos.
A que ha ter maior crecemento no mundo é o dengue, cuxa incidencia multiplicouse por 30 nos últimos 50 anos.
A globalización do comercio e as viaxes, a urbanización e os cambios medioambientales, tales como o cambio climático, están tendo gran impacto na transmisión destas enfermidades
Día Mundial da Saúde - 7 de abril de 2014
O Día Mundial da Saúde 2014 centrarase nalgúns dos vectores máis coñecidos, como os mosquitos, os flebótomos, as chinches, as garrapatas ou os carafio, responsables da transmisión dunha ampla gama de patógenos que afectan ao ser humano ou aos animais
Os mosquitos, por exemplo, transmiten non só o paludismo e o dengue, senón tamén a filariasis linfática, a febre chikungunya, a encefalitis xaponesa e a febre amarela.
Objetivo de campaña
Mellorar a protección contra as enfermidades transmitidas por vectores.
Que os paises ensinen como protexerse,colaboren e tomen medidas


Datos e cifras
Transmisión
Principais factores de risco
Diagnóstico e tratamento
Prevención e control

Imos dar resposta a unha serie de preguntas sobre algunhas destas enfermedades vectoriales
O 50% da poboación está en risco
Máis da metade da poboación mundial corre o risco
de contraer estas enfermidades. O incremento das
viaxes, o comercio e a migración poñen a aínda máis
persoas nunha posición vulnerable.

Comentar este post