MATEMÁTICAS 2º DE ESO POR TEMAS CON SOLUCIONES

Publicado en por luis lora

MATEMATICAS 2º DE ESO POR TEMAS

 

 

 

                                 NUMEROS ENTEIROS E DIVISIBILIDADE

TEMA 1.......................................   SOLUCION

 

                                 SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL. SIST SESAXESIMAL

TEMA 2.......................................   SOLUCION

 

                                FRACCIONS

TEMA 3.......................................   SOLUCION

 

                                PROPORCIONALIDADE

TEMA 4.......................................   SOLUCION

 

                                PROBLEMAS ARITMÉTICOS

TEMA 5.......................................   SOLUCION

 

                               EXPRESIÓNS ALXEBRÁICAS

TEMA 6.......................................   SOLUCION

 

 

               

                           336-14.gif

 

 

 

 

 

18.gif                

 

Comentar este post