Overblog
Seguir este blog Administration + Create my blog
ÚLTIMOS ARTÍCULOS

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

Tablas estadisticas excel Leer el artículo Tema 14 crit ev 14. Táboas e gráficas Obxectivo 1: Dominar a representación e interpretación de puntos nuns eixes cartesianos. Criterio 1.1 Representa puntos dados polas súas coordenadas. Criterio 1.2 Asigna…...

Leer más

tema 14 crit ev

tema 14 crit ev

tema 14 crit ev

14. Táboas e gráficas Obxectivo 1: Dominar a representación e interpretación de puntos nuns eixes cartesianos. Criterio 1.1 Representa puntos dados polas súas coordenadas. Criterio 1.2 Asigna coordenadas a puntos dados graficamente. Obxectivo 2: Interpretar...

Leer más

tema 13 crit ev

tema 13 crit ev

tema 13 crit ev

13. Áreas e perímetros Obxectivo 1: Coñecer e aplicar os procedementos e fórmulas para o cálculo directo de áreas e perímetros de figuras planas. Criterio 1.1 Calcula a área e o perímetro dunha figura plana (debuxada) dándolle todos os elementos que necesita:...

Leer más

tema 12 crit ev

tema 12 crit ev

tema 12 crit ev

12. Figuras planas e espaciais Obxectivo 1: Coñecer os triángulos, as súas propiedades, a súa clasificación e os seus elementos notables (rectas e circunferencias asociadas). Criterio 1.1 Dado un triángulo, recoñece a clase á que pertence atendendo aos...

Leer más