Matemáticas 2º de ESO ejercicios y actividades para imprimir y consulta

  

  

 

 

MATEMÁTICAS 2 º ESO DE POR TEMAS

 

 

Programación de aula

14.gif 

    ACTIVIDADES INTERACTIVAS

 

2º de ESO todo interactivo

 

Pinchar para visualizar

 

                                 ENTEIROS Números E DIVISIBILIDADE

TEMA 1.......................................SOLUCION

 

                                 SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL . SIST SESAXESIMAL

TEMA 2.......................................SOLUCION

 

                                FRACCIONS

TEMA 3.......................................SOLUCION

 

                                PROPORCIONALIDADE

TEMA 4.......................................SOLUCION

 

                                PROBLEMAS ARITMÉTICOS

TEMA 5.......................................SOLUCION

 

                               Expresiones ALXEBRÁICAS

TEMA 6.......................................SOLUCION

 

                               ECUACIÓNS

TEMA 7.......................................SOLUCION

 

                               SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS

TEMA 8.......................................SOLUCION

                             SEMELLANZA

TEMA 9.......................................SOLUCION

 

                                XEOMETRÍA DO POLIEDROS ESPACIO

TEMA 10......................................SOLUCION

                              Corpos DE REVOLUCIÓN

TEMA 11......................................SOLUCION  

 

                                 MEDIDA DE VOLUMEN NO

TEMA 12......................................SOLUCION  

 

                                 Funcions

TEMA 13......................................SOLUCION

 

                                  Estatística

TEMA 14......................................SOLUCION

 

 

               

                           336- 14.gif

 

 

14.gif 

 

PARA DESCARGAR pinchar

 

                                 ENTEIROS Números E DIVISIBILIDADE

TEMA 1.......................................SOLUCION

 

                                 SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL . SIST SESAXESIMAL

TEMA 2.......................................SOLUCION

 

                                FRACCIONS

TEMA 3.......................................SOLUCION

 

                                PROPORCIONALIDADE

TEMA 4.......................................SOLUCION

 

                                PROBLEMAS ARITMÉTICOS

TEMA 5.......................................SOLUCION

 

                               Expresiones ALXEBRÁICAS

TEMA 6.......................................SOLUCION

 

                               ECUACIÓNS

TEMA 7.......................................SOLUCION

 

                               SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS

TEMA 8.......................................SOLUCION

                             SEMELLANZA

TEMA 9.......................................SOLUCION

 

                                XEOMETRÍA DO POLIEDROS ESPACIO

TEMA 10......................................SOLUCION

                              Corpos DE REVOLUCIÓN

TEMA 11......................................SOLUCION  

 

                                 MEDIDA DE VOLUMEN NO

TEMA 12......................................SOLUCION  

 

                                 Funcions

TEMA 13......................................SOLUCION

 

                                  Estatística

TEMA 14......................................SOLUCION

 

 

               

                           336- 14.gif

 

 
 
2 º ESO

 dino

Actividades para o veran MATEMÁTICAS

Actividades en el párrafo presentar setembro

párr Actividades Alumnos Con Refuerzo

párr Actividades Alumnos Con acs


Página de consulta


Para Practicar

Abejas 02 Abejas 05

 

 

 

MATEMÁTICAS 2 º ESO DE PRUEBAS FINALES

Abejas 02 Abejas 05

 

      OPCION A FINALES  

 

   OPCION FINAL B 

 

 

 

 

 

  SOLUCION OPCION A