Matemáticas 1º de ESO ejercicios y actividades para imprimir y consulta

   

Abejas 02  

º de ESO MATEMÁTICAS 1

  Programación de aula 1 º de ESO MATEMÁTICASPARA DESCARGAR pinchar

  matemáticas 1º eso materiales diagnóstico

  ACTIVIDADES INTERACTIVAS

 

cuadro.jpg
       
    cuadro.jpg
    cuadro.jpg
      2. Potencias y raíces 
    cuadro.jpg
      3. Divisibilidad
    cuadro.jpg
    cuadro.jpg
    cuadro.jpg
    cuadro.jpg
      7. Las fracciones
    cuadro.jpg
    cuadro.jpg
    cuadro.jpg
      10. Álgebra
    cuadro.jpg
    cuadro.jpg
    cuadro.jpg
Entrenate anaya resolviendo

 

1.    Tema1       Números Os Naturais  VIDEO   Actividades Aula Clic

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

 

2.    Tema2       Potencias e Raíces                   Actividades Aula Clic

Criterios de Cualificación 

EXERCICIOS

 

3.    Tema3       Divisibilidade                           Actividades interactivas

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

 

4.    Tema4       Números Os enteiros

Criterios de Cualificación                  Actividades interactivas

EXERCICIOS

 

5.    Tema5       Números decimais                   Actividades interactivas

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

 

6.    Tema6       O Sistema métrico decimal Actividades interactivas

 

Criterios de Cualificación

  EXERCICIOS  

7.    Tema7       Como fraccións                                  Actividades interactivas

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

 

8.    Tema8       Con Operacións fraccións          Actividades interactivas

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

 

9.    Tema9       Proporcionalidade e porcentaxes  Actividades interactivas

Criterios de Cualificación                            Actividades interactivas

EXERCICIOS

 

10. Tema10  Álxebra                                              Actividades interactivas             mas

Criterios de Cualificación                Actividades interactivas

EXERCICIOS                                                      Actividades interactivas 

  

11. Tema11  RECTAS e Ángulos                            Actividades interactivas

Criterios de Cualificación                Actividades interactivas

EXERCICIOS                                                        Actividades interactivas                                       

12. Tema12  Figuras planas e Espaciais             Actividades interactivas

Criterios de Cualificación                       Actividades interactivas

EXERCICIOS                                                        Actividades interactivas

 

13. Tema13  Áreas e perímetros .                        Actividades interactivas

Criterios de Cualificación                      Actividades interactivas  

EXERCICIOS                                                       Actividades interactivas

 

14. Tema14  Táboas e Gráficas                            Actividades interactivas

Criterios de Cualificación                      Actividades interactivas

 

       EXERCICIOS                                                       Actividades interactivas

 

 

  1º de eso materiales evaluacion diagnostico por temas

  Abejas 02

 

 

1.    Tema1       Números Os Naturais

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

Visualizar

2.    Tema2       Potencias e Raíces

Criterios de Cualificaciónº

EXERCICIOS

 

 Visualizar

 

3.    Tema3       Divisibilidade

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

Visualizar

4.    Tema4       Números Os enteiros

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

Visualizar 

5.    Tema5       Números decimais

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

Visualizar  

6.    Tema6       O Sistema métrico decimal

 

Criterios de Cualificación

  EXERCICIOS  

Visualizar

7.    Tema7       Como fraccións

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

Visualizar

 

8.    Tema8       Con Operacións fraccións

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

 

 Visualizar

 

9.    Tema9       Proporcionalidade e porcentaxes

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

Visualizar

 

10. Tema10  Álxebra

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

 

Visualizar

 

11. Tema11  RECTAS e Ángulos

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

 Visualizar

 

12. Tema12  Figuras planas e Espaciais

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

 

Visualizar

 

13. Tema13  Áreas e perímetros .

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

Visualizar

 

14. Tema14  Táboas e Gráficas

Criterios de Cualificación

EXERCICIOS

Visualizar

 

 milho1

 

1 º ESO
Actividades resover el párrafo

Actividades para o veran MATEMÁTICAS

Actividades en el párrafo presentar setembro

párr Actividades Alumnos Con Refuerzo

párr Actividades Alumnos Con acs

Página de consulta


Para Practicar


Página Practicar el párrafo


Ejercicios resueltos A modo de ejemploPOR bloques


Ejercicios SOLUCIONES

Números I Ejercicios Un              Números que SOLUCIÓN A

Números I Ejercicios B                Números que SOLUCIÓN B

Números I Ejercicios C                Números que SOLUCIÓN C
Números Ejercicios II A              Números IISOLUCIÓN A

Números Ejercicios II B                Números II SOLUCIÓN B

Números Ejercicios II C               Números II C SOLUCIÓN


Un XEOMETRÍASOLUCIÓN A XEOMETRÍA

XEOMETRÍA B                                        XEOMETRÍA B SOLUCIÓN

XEOMETRÍA C                                        XEOMETRÍA B SOLUCIÓN

 

  Imagen13


LIBRO INTERACTIVO DE MATEMÁTICAS

 

 

Abóbora